design thinking methode

Brown paper sessie

Zonder inzicht en overzicht bestaat er het gevaar het doel en de sturing kwijt te raken. Hoe neem je de regie weer over? Hoe krijg je het vaak complexe proces in kaart gebracht? Onze visual consultant kan tijdens een Brown Paper sessie helpen de strategie, visie of het proces te visualiseren en daarmee meer begrip, verantwoordelijkheid en inzicht creëren. Het proces wordt verbeterd en er komen duidelijke gezamenlijke next steps naar voren.

Vanuit inzicht en overzicht komen tot nieuwe ideeën. 

Wat is een Brown Paper sessie eigenlijk? Eigenlijk niets anders dan een bijeenkomst waarbij een lange strook bruin inpakpapier tegen de muur is geplakt. De meerwaarde van een Brown Paper sessie komt tot uiting in het gebruik van de juiste visuele formats en de energieke werkwijzen. In co-creatie deelt onze visual consultant de Brown Paper in en “formatteert” op zo’n wijze dat inzicht en overzicht zeer geholpen worden. Door samen met onze visual consultant vooraf keuzes te maken over werkwijzen, visuele formattering en onderwerpen kan de brown paper alvast voor bewerkt worden, zodat al bij binnenkomst van de deelnemers aan de sessie een goede actieve energie aanwezig is.  Een Brown Paper sessie werkt ook goed als leidraad voor meerdaagse sessies.

brown paper sessie
design thinking methode

Aan het einde staat het resultaat op de brown paper. Dit wordt gefotografeerd en achteraf verwerkt in visuele notulen. Dit kan in de vorm van een totaalplaat (foto) of een praatplaat van een specifiek onderdeel (bijvoorbeeld actiepunten). De deelnemers kunnen de eindresultaten gebruiken in nieuwsbrieven/tekstdocumenten, presentaties en bijvoorbeeld op social media. Uiteraard kan de brown paper ook een mooi plekje krijgen bij jullie op kantoor zodat jullie hier op gezette tijden weer naar kunnen kijken en op terug kunnen grijpen.

Deze sessies kunnen zowel geheel door ons verzorgd worden, als in samenwerking met jullie.

Optie A BusinessAcceleration en BRAND business faciliteren en begeleiden zowel de inhoudelijke discussie als de visualisatie ervan. De combinatie van ervaren business experts en professionele tekenaars zorgt voor de optimale mix. Jij en jouw team worden uitgedaagd, ondersteund en betrokken! Jullie worden in staat gesteld volledig op de inhoud te focussen. Wij zorgen dat de tijd en het doel in de gaten wordt gehouden. Wanneer nodig zijn wij er om een helicopter view te kunnen geven en tot de kern te komen. Zonder overzicht, consensus, actie- en verbeterpunten geen geslaagde Brown Paper sessie!

Optie B BRAND business levert slechts tekenaar(s) die jouw facilitator bijstaat d.m.v. het meedenken over een juiste structuur vooraf  en het visualiseren van de discussie ter plekke.